Kledingreglement - Zvv De Hoven

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Kledingreglement

Kledingreglement

Kledingreglement ZVV DE HOVEN


Doelstelling:

Het bestuur van ZVV de Hoven wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat alle spelers van de vereniging met een uniforme outfit rondlopen. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele uitstraling.  De kledingcommissie is aangesteld door het bestuur om controle te houden op de geldstromen, de uniformiteit en contractuele verplichtingen. 

Aangezien de kleding geen eigendom van het lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij het gebruik van de kleding.A: Algemeen
• Alle spelers/speelsters van ZVV DE HOVEN 1 en 2 dragen m.i.v. het seizoen 2019-2020 hetzelfde wedstrijdtenue, uitgegeven door de vereniging.
• De spelers/speelsters/ouders van jeugdleden zijn verantwoordelijk voor het netjes onderhouden van de door ZVV DE HOVEN uitgegeven kleding.
• De wedstrijdshirts, coachjacks, trainingspakken, presentatiekleding en inloopshirts worden in bruikleen ter beschikking gesteld aan de spelers/speelsters en blijven eigendom van de vereniging ZVV DE HOVEN. Deze zijn genummerd en op naam geregistreerd in de bruikleenovereenkomst.
• Aan iedere speler/speelster wordt eenmalig een wedstrijdbroek en -kousen verstrekt. Deze zijn eigendom van de speler/speelster en mogen alleen in de wedstrijden worden gedragen. Vervanging van de wedstrijdbroek en -kousen is voor eigen rekening van de speler/speelster.

B: Uitgifte van de wedstrijdkleding
• Voorafgaand aan ieder seizoen vindt de uitreiking van kleding aan de spelers/speelsters plaats.
• Alleen de officiële ZVV DE HOVEN-kleding van Hummel is toegestaan/verplicht in de wedstrijden!.
• De speler/speelster of ouder/ voogd van de jeugdleden tekent voor ontvangst van de kleding.

C: Gebruik van de wedstrijdkleding
• De door ZVV DE HOVEN uitgegeven kleding mag alleen worden gedragen in wedstrijden (of bij speciale gelegenheden) waar het team ZVV DE HOVEN vertegenwoordigt. Deze kleding mag dus niet worden gebruikt tijdens de training of andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het bestuur van ZVV DE HOVEN toestemming is gegeven.
• Elke speler/speelster resp. ouder/voogd van jeugdleden is verantwoordelijk voor het wassen van ZVV DE HOVEN wedstrijdkleding volgens wasvoorschrift.

D: Schade c.q. vermissing
• Schade of vermissing van een kledingstuk moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de leider/trainer van het team, onder vermelding van de omstandigheden waaronder de schade/vermissing is ontstaan. Deze neemt vervolgens contact op met de technische commissie van de vereniging.
• Een speler/speelster is in beginsel aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan de kleding en dient de kosten voor herstel of vervanging aan ZVV DE HOVEN te vergoeden. Slechts in die gevallen waarin een speler/speelster kan aantonen dat de schade buiten zijn/haar schuld is ontstaan, hierin ondersteund door zijn/haar leider/trainer, kan de vereniging besluiten de kosten van herstel resp. vervanging voor haar rekening te nemen.
• Bij hernieuwde uitgifte van herstelde kledingstukken zal dit op de bruikleenovereenkomst worden vermeld.
• Een speler/speelster is altijd aansprakelijk in geval van vermissing. Vermissing moet ook zo spoedig mogelijk worden gemeld. Uitgifte van nieuwe kleding geschiedt tegen betaling van de volledige vervangingsprijs.
• De vervangingskosten bedragen:
- Wedstrijdshirt + broek: € 50,-
- Keepersshirt: € 50,-
- Trainingspak: € 75,-
- Coachjack: € 75,-
- Inloopshirt: € 30,-
- Sporttas: € 40,-
- Presentatiekleding € 50,-
• In de administratie zal aantekening worden gemaakt van schades/vermissingen.

E: Inlevering van de wedstrijdkleding
• Na afloop van ieder seizoen (waarschijnlijk in de tweede helft van juni) moeten de wedstrijdshirts, keepersshirts, keepershorts, trainingspakken, coachjacks en inloopshirts worden ingeleverd bij de vereniging.
• ZVV DE HOVEN zal ieder jaar een schema opstellen voor de inlevering van de kleding.
• Bij inlevering vindt controle plaats op de toestand van de kleding. Geconstateerde gebreken worden vergeleken met de aantekeningen in de kledingadministratie resp. op de bruikleenovereenkomst. Indien kleding beschadigd/vermist is, dient de speler/speelster de kosten voor herstel resp. vervanging aan ZVV DE HOVEN te vergoeden (zie D). Niet vergoeden impliceert dat betreffende speler/speelster niet heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen. In dit geval is betreffende speler/speelster niet meer speelgerechtigd voor ZVV DE HOVEN. Bovendien zal dan overschrijving naar een andere vereniging worden geweigerd.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging ZVV DE HOVEN.

Het bestuur van de ZVV De Hoven.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!