Cookie beleid Hoven

De website van Hoven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Inschrijfformulier nieuw lid

Inschrijfformulier nieuw lid

Inschrijfformulier nieuw lid


Let op: Als je ouder dan 16 jaar bent, is het verplicht om een kopie van je ID bewijs voor KNVB in te dienen naast dit inschrifformulier via [email protected]

Wij garanderen een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In ons privacy statement leest u hoe wij omgaan met uw gegevens. Klik hier voor ons privacyregelement

Kies bestandWijzigVerwijder

Een kopie van het ingevulde inschrijfformulier wordt naar dit e-mailadres gestuurd.

Contributie


De contributie wordt maandelijks per automatische 
incasso geïnd. Met de volgende gegevens gaan we de contributie innen.


Klik hier voor informatie over de bijbehorende 
contributiebedragen.


 

Lid worden van ZVV De Hoven? 


Bij ZVV De Hoven hanteren we de regel dat je 3 trainingen mag sfeerproeven en dan besluit of je al dan niet lid wenst te worden. 


Besluit je lid te worden van onze vereniging dan start het lidmaatschap per 1 juli van het nieuwe verenigingsjaar of tussentijds, in de maand na de datum van aanmelding.


Spelregels lidmaatschap 


1. Een nieuw lidmaatschap gaat in per de opgegeven datum op het aanmeldingsformulier, tenzij er factoren zijn die dit verhinderen, bij voorbeeld:


a. Overschrijving van een andere vereniging nog is vereist;


b. Contributieschuld bij een vorige vereniging;


2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni; Contributie is te allen tijde verschuldigd tot en met de einddatum van het verenigingsjaar en kan op de volgende 2 manieren worden voldaan:


a. Per automatische incasso;
b. Per vooruitbetaling, voor aanvang van de competitie een jaar in voren.


3. Opzegging dient schriftelijk bij de ledenadministratie ([email protected]) te geschieden en uiterlijk op 31 mei.  Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd; 


a.  Tussentijdse opzegging is mogelijk, waarbij een opzegtermijn van 3 maanden wordt gehanteerd.


4.     Voor overschrijvingen geldt:


Wanneer een (aspirant) lid in de voorgaande 3 jaar spelend lid is geweest van een andere     vereniging, dan dient er een overschrijving aangevraagd te worden bij de KNVB. Indien dit pas na 15 juni gebeurt, dan dient er extra een dispensatieformulier ingevuld te worden. Formulieren zijn beschikbaar bij de secretaris van ZVV de Hoven.


5. ZVV de Hoven verleent geen medewerking aan overschrijvingen van (aspirant) leden van/naar een andere vereniging indien er sprake is van:


a. Contributieachterstand / verstrekte verenigingseigendommen niet zijn ingeleverd;


b. Aantoonbaar wangedrag van het (aspirant) lid;


c. Overschrijving lopende het voetbalseizoen.


6. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van ZVV de Hoven en gebruikt voor alle verenigingsactiviteiten.


7. Met eigendommen van ZVV de Hoven dient voorzichtig omgegaan te worden. Schades of vernielingen hieraan zullen worden verhaald op de veroorzakers. 


8. Ieder lid van ZVV de Hoven is een visitekaartje van de vereniging. Dit geldt ook voor ouders, verzorgers van leden en vertegenwoordigers van de club. Aantoonbaar wangedrag van eerdergenoemden, wordt door de vereniging niet getolereerd. Het bestuur van ZVV de Hoven behoudt zich het recht voor leden voor onbepaalde tijd te schorsen en in uiterste gevallen te royeren.


9. ZVV de Hoven wijst alle aansprakelijkheid van de hand, welke het gevolg zijn van deelname aan, uit naam van ZVV de Hoven aangeboden spelvarianten. Deelname is geheel op eigen risico. 


10.   ZVV de Hoven is niet aansprakelijk voor verdwijning, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.


11.   Ieder lid dient zich inhoudelijk op de hoogte te stellen van de Statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze zijn opvraagbaar bij de Secretaris.


Akkoord verklaring spelregels lidmaatschap


Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de beschreven spelregels en contributies voor het lidmaatschap van ZVV de Hoven.


Ondergetekende geeft toestemming aan ZVV de Hoven om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB t.b.v. haar ledenadministratie en geeft toestemming aan de KNVB om deze gegevens te gebruiken voor acties van onder andere KNVB-sponsoren en onderzoeksactiviteiten.


Ben je minderjarig? Laat dan het formulier invullen door je ouders/verzorgers!

Vrijwilligersactiviteiten


Onze vereniging bestaat al sinds 1925 dankzij hardwerkende en toegewijde vrijwilligers. 


Om ervoor te zorgen dat onze vereniging nog lang kan blijven voortbestaan, doet het bestuur van ZVV de Hoven ook een vriendelijk beroep op u.


Indien u ouder of verzorger bent van een (aspirant) jeugdlid van ZVV de Hoven, dan wordt u, door de leider van het elftal waarin uw kind speelt, ingedeeld voor de volgende algemene vrijwilligerstaken:


-       Het periodiek verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden van uw kind en zijn/haar teamgenoten;


-       Het periodiek verzorgen van kantinediensten tijdens thuiswedstrijden;


Wanneer u, om wat voor reden dan ook verstek moet laten gaan, dan dient u zelf voor een vervanger te zorgen. (e.e.a. in overleg met de leider van het elftal)

Voeg hier eventueel de contactgegevens bij zoals hierboven gevraagd als er voor het nieuwe lid meerdere contactpersonen zijn.

Privacyregelement


1. Bij het inschrijfformulier behoort het privacyreglement van ZVV De Hoven. 


2.  Dit privacyreglement is benaderbaar en te downloaden via onze website of door hier te klikken.  


3. Middels het akkoord verklaren ons privacyregelement geeft u aan kennis te hebben genomen van de inhoud van het privacyreglement

Gebruik website en sociale media


ZVV De Hoven plaatst op haar site en via de sociale media foto's en activiteits/wedstrijdverslagen die de verenigingsactiviteiten betreffen;


Met het aangaan van een lidmaatschap bij ZVV de Hoven stemt u ermee in dat beeldmateriaal gebruikt kan worden voor commerciële doeleinden en social media.

Akkoordverklaring* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!