Corona protocol - Zvv De Hoven

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Corona protocol

Corona protocol

Addendum Coronaprotocol ZVV de Hoven

(klik hier om PDF te downloaden) 

Datum 30 september 2020

Beste voetballers, trainers en ouders. Maandagavond 28 september 2020, heeft het kabinet aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze nieuwe maatregelen raken ons allemaal, dus ook onze club.

De aangekondigde maatregelen verplichten ons om de kantine de komende 3 weken te sluiten. Ook is het een feit dat er geen publiek het sportpark meer op mag om trainingen en/of wedstrijden te bekijken. Ouders dienen hun kinderen weer bij de poort af te zetten en buiten de poort op te halen.

Een uitzondering betreffende de benodigde chauffeurs die hun kinderen t/m 17 jaar naar uitwedstrijden rijden. Zij vallen niet in de categorie ‘toeschouwers’, maar in de categorie ‘begeleiding’ en mogen het sportpark dus wél betreden. Dit geldt dus ook uiteraard voor bezoekende clubs bij ZVV de Hoven, evenals ouders van onze spelers die rijden voor een team van ZVV de Hoven t.b.v. een uitwedstrijd.

Bovenstaande maatregelen zijn reeds ingegaan op dinsdag 29 september om 18.00 uur en gelden in ieder geval voor een periode van 3 weken. Zodra er weer nieuws is, komen we vanzelfsprekend weer met een update.

Wij willen iedereen verzoeken zich aan deze nieuwe maatregelen te houden, evenals de reeds bekende/bestaande maatregelen (zie eerder coronaprotocol).

Onderstaand treffen jullie in detail aan wat de nieuw maatregelen voor gevolgen hebben voor trainingsavonden en wedstrijddagen.

Wij hopen tot slot op jullie begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Bestuur ZVV de Hoven

Trainingen

 • De Kantine is gesloten
 • Toeschouwers niet toegestaan. Spelers, leiders, trainers, verzorgers en leden van het Bestuur vallen niet onder toeschouwers maar onder teambegeleiding en mogen het terrein betreden.
 • Ouders hebben geen toestemming het sportpark te betreden en de trainingen te bekijken. Dat betekent kinderen brengen tot aan de poort en ophalen bij de poort.
 • Zowel jeugdteams als seniorenteams kleden zich thuis om en douchen thuis.
 • Kleedkamer 1 en 2 zijn geopend enkel bedoeld voor een sanitaire stop en/of het tijdelijk bergen van spullen. Kleedkamer 3 en 4 blijven gesloten. Er mag niet gedoucht worden en uiteraard blijft de regel max 8 spelers in de kleedkamer van kracht.
 • Indien er spelers geblesseerd zijn, is de massageruimte enkel op afspraak met de verzorgers (Gunther en Karin) toegankelijk.
 • Na afloop van de training dienen spelers en begeleiding zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Trainers/begeleiders houden hier toezicht op.

 

Wedstrijden

Zaterdag (jeugd):

 • De kantine is gesloten.
 • Toeschouwers niet toegestaan. Spelers, leiders, trainers, verzorgers en leden van het Bestuur vallen niet onder toeschouwers maar onder teambegeleiding en mogen het terrein betreden.
 • bij uitwedstrijden vallen enkel benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
 • Ieder team heeft één kleedkamer ter beschikking. Jeugdteams hoeven in de kleedkamers geen rekening te houden met de 1,5 meter regel (m.u.v. de J019).
 • Jeugdteams kleden zich thuis om en douchen thuis. Dit geldt niet voor de bezoekende clubs.
 • De kleedkamers zijn dus voor teams van ZVV de Hoven enkel bedoeld voor een sanitaire stop en/of het tijdelijk bergen van spullen.
 • Tijdens de rust wordt er geen limonade en/of thee geschonken.
 • Indien het weer het toestaat, blijven teams in de rust zo veel mogelijk buiten.
 • Leiders en trainers zijn verantwoordelijk om de bezoekende club netjes te ontvangen. Dit geldt ook voor de scheidsrechter.
 • Scheidsrechters die de JO15 en de JO19 fluiten hebben indien gewenst toegang tot de kleedkamers bestemd voor scheidsrechters.
 • Leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamers.
 • Na afloop van de wedstrijd dienen spelers en begeleiding zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Trainers/begeleiders houden hier toezicht op.

 

Zondag (senioren):

 • De kantine is gesloten.
 • Toeschouwers niet toegestaan. Spelers, leiders, trainers, verzorgers en leden van het Bestuur vallen niet onder toeschouwers maar onder teambegeleiding en mogen het terrein betreden.
 • Ieder team heeft één kleedkamer ter beschikking.
 • Voor de seniorenteams geldt dat zij per team afspraken zullen maken over het faseren van het omkleden, zodat er nooit meer dan 8 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer zijn. Natuurlijk blijft het de voorkeur om reeds omgekleed naar het veld te komen.
 • Maximaal 8 personen kunnen tegelijkertijd douchen. Maak onderling goede afspraken over het gefaseerd douchen.
 • Tijdens de rust wordt er geen limonade en/of thee geschonken.
 • Indien het weer het toestaat, blijven teams in de rust zo veel mogelijk buiten.
 • Leiders en trainers van het 4e, 3e en 2e elftal zijn verantwoordelijk om de bezoekende club netjes te ontvangen. Dit geldt ook voor de scheidsrechter.
 • Bij de thuiswedstrijden van het 4e, 3e en het 2e elftal zal er een bestuurslid als gastheer/dame aanwezig zijn. Bestuursleden maken onderdeel uit van de begeleiding.
 • Bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal zullen er twee bestuursleden als gastheer/dame aanwezig zijn. Ook bij uitwedstrijden zal dit het geval zijn.
 • Leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het ontvangen en begeleiden van de scheidsrechters.
 • Scheidsrechters hebben indien gewenst toegang tot de kleedkamers bestemd voor scheidsrechters.
 • Na afloop van de wedstrijd dienen spelers en begeleiding zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Trainers/begeleiders en bestuur houden hier toezicht op.

 

Coronaprotocol ZVV de Hoven          

(klik hier om PDF te downloaden)                                                       

ten behoeve van de opstart van de competitie 2020 - 2021

Datum 2 september 2020

Dit document is een handleiding voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is, dus spelers, trainers, begeleiders, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en de bezoekende verenigingen. Kortom, voor iedereen die gebruik maakt van onze accommodatie voor het seizoen 2020/2021. Dit protocol is geldig tot nader orde en zal regelmatig aangepast worden aan de hand van gewijzigde aanwijzingen door de Rijksoverheid, RIVM en lokale overheid.

Dit protocol is opgesteld met de informatie verkregen vanuit het RIVM, Rijksoverheid, NOC NSF, KNVB en de Veiligheidsregio. Wij houden de regelgeving vanuit deze instanties nauw in de gaten en zullen waar nodig dit protocol aanpassen.  Het Verantwoord Sporten protocol van het NOC NSF prevaleert boven dit protocol van ZVV de Hoven. Zie: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor vragen of opmerkingen kun je e-mailen aan voetbalzaken@zvvdehoven.nl

Onze algemene coördinatoren zijn Niels de Graaf en Dave Hiddink, die je via bovenstaand e-mailadres kunt bereiken. Als je vermoedt dat je corona hebt of positief bent getest, dan graag zo spoedig mogelijk melden bij de GGD en op het bovenstaande e-mailadres.

Als bestuur van Z.V.V. De Hoven vinden wij het belangrijk dat wij allemaal kunnen (blijven) sporten, maar het is ook onze verantwoordelijkheid om de van hogerhand opgelegde maatregelen te volgen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen kan houden en dat wij elkaar ook kunnen wijzen op de incidentele keren dat men onverhoopt een maatregel overtreedt. De sfeer van onze vereniging die open en respectvol naar elkaar is, willen wij behouden. Helaas zullen er dit seizoen kleinere, maar zeker ook een aantal grotere veranderingen moeten plaatsvinden, waaraan wij ons allen moeten aanpassen.

Iedereen heel veel voetbalplezier en gezondheid toegewenst!

Het bestuur Z.V.V. de Hoven

Basisregels voor bezoekers

Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid, die voor iedereen gelden:

 • Gebruik je gezond verstand!
 • Was vaak je handen met water en zeep, speciaal voor en na bezoek aan ons sportpark.
 • Vermijd drukte
 • Schud geen handen
 • Nies en hoest in je elleboog
 • Kom je uit een oranje of rood gebied, dan kom je gedurende minimaal 10 dagen niet op het veld
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen – volg advies van de GGD/ arts op
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan, zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • Ben je ouder dan 18 jaar? Houd 1,5 meter afstand tot anderen vanaf 13 jaar en ouder.
 • Ben je 13 t/m 18 jaar? Houd 1,5 afstand tot iedereen ouder dan 18 jaar.

Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan het veld van Z.V.V. de Hoven, aanvullend aan bovenstaande, algemene maatregelen:

 • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
 • Bij veld 1 is de 1,5 meter aangegeven door een gele streep. Er geldt dus dat slechts 1 persoon per streep zich langs het veld kan bevinden.
 • Op de veld 2 en de oefenhoek is dit niet aangegeven, maar geldt de 1,5 meter langs het veld natuurlijk ook.
 • Op wedstrijddagen zijn er ‘coördinatoren’ aanwezig. De aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden. Ze zijn herkenbaar aan gekleurde hesjes.
 • Voor alle jeugdteams geldt dat de teambegeleider verantwoordelijk is voor de spelers binnen de muren van het sportpark. Buiten de poort ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders/jeugd. Zorg dat de gegevens van de ouder bekend zijn bij de teambegeleider.
 • Bij gebruik/betreden van de kantine c.q. het terras dient iedereen zich aan de specifieke richtlijnen te houden.
 • Voor de jeugdteams geldt dat de eigen teams zowel bij de training als wedstrijd omgekleed naar het sportterrein komen en thuis douchen. Dit geldt niet voor de J019 en alle seniorenteams. Op basis van het aantal thuiswedstrijden kan hier van worden afgeweken.
 • Voor de jeugdteams geldt dat de wedstrijd tenues worden uitgedeeld aan de spelers die zelf verantwoordelijk zijn voor het wassen. Tenues mogen maximaal op 30 graden worden gewassen en mogen niet in de droger.
 • Vanaf heden is het roken binnen de hekken verboden. Het roken is dus tijdelijk alleen toegestaan buiten het hek.

 

Wij gaan er met elkaar voor zorgen dat we veilig en met veel plezier kunnen voetballen dit seizoen. Voor iedereen zal dit aanpassen worden, het voetballeven is even anders dan hiervoor, maar laten wij met ons allen blij zijn dat we weer kunnen sporten, ook al is dat op een andere manier.

Wijs elkaar op het naleven van de maatregelen en spreek elkaar aan – met respect!            

 Trainingen

Afstandsbeperking:

 • Voor kinderen t/m 18 jaar geldt er geen afstandsbeperking tot elkaar.
 • Voor iedereen ouder dan 18 jaar geldt een afstandsbeperking van 1.5 meter. Uitzondering is tijdens de training (of wedstrijd) op het veld.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot personen boven 18 jaar
 • Personen van 13 t/m 18 jaar dienen afstand te houden tot trainer en begeleider tijdens de training en overige personen boven 18 jaar.

 

Aankomst en vertrek:

 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
 • Volg de looproutes.

 

Materiaalgebruik:

 • Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Wanneer het materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt, dient het te worden gewassen met water en zeep na afloop van de training. Dit is de verantwoordelijkheid van de trainer.
 • Gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan – hiervoor geldt ook bovenstaande.
 • Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training. Ook dit is verantwoordelijkheid van de trainer.
 • Te allen tijde mag er één trainer het ballenhok betreden om zijn/haar spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand!
 • Iedere speler dient een eigen bidon (of twee) mee te nemen. Bidons van het team mogen alleen gebruikt worden indien deze duidelijk gemarkeerd zijn per persoon, zodat geen omwisseling kan plaatsen. ZVV de Hoven stelt een bidon voor ieder lid kosteloos beschikbaar.

 

Toeschouwers:

 • Ouders hebben toestemming het park te betreden en de training te bekijken. Let wel dat ook ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken en dat er maximaal 250 personen op het sportpark zijn toegestaan.
 • Ouders mogen NIET in de kleedkamers komen, dit is alleen toegestaan voor spelers.
 • Luister altijd eerst naar de trainer en volg de eventuele verdere aanwijzingen van het kader van ZVV de Hoven op.
 • Informeer uw kinderen over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.
 • Stem met uw kind of de trainer van uw kind, uw contactgegevens af, zoals het 06-nummer.
 • Voor informatie over de trainingstijden, zie het handboek.                                                                                                                                                            

Wedstrijden

Naast de algemene regels van Z.V.V. de Hoven gelden de volgende regels tijdens wedstrijden op ons sportpark.

 

Aankomst en vertrek:

 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer
 • Kom niet te vroeg naar het sportpark
 • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per wedstrijd
 • Bij aankomst wordt iedereen verzocht via de kleine poort het sportpark te betreden.
 • Bij vertrek wordt iedereen verzocht via de grote poort het sportpark te verlaten.
 • Vermijd schreeuwen! Het geven van aanwijzingen gebeurt op spraakvolume.
 • Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar een boks, dit kan ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.
 • Het advies is een niet medisch mondkapje te dragen als u in een auto rijdt met mensen die niet tot uw huishouden horen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. ZVV de Hoven stelt het dragen van een mondkapje dus niet verplicht. Het is per team/ouder dus een eigen afweging om kinderen boven de 12 jaar een mondkapje te laten dragen.

 

Voor scheidsrechters:

 • De eigen ZVV de Hoven scheidsrechters krijgen bij aankomst twee muntjes voor consumpties
 • De regels voor de kleedkamer geldt ook voor de scheidrechters

 

Voor toeschouwers:

 • Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de trainer en moedig 1-op-1 aan wanneer de speler/speelster in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.
 • Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te bekijken. Altijd met inachtneming van de 1,5 meter regel.
 • Ouders mogen NIET in de kleedkamers komen, dit is alleen toegestaan voor spelers.
 • Luister altijd eerst naar de trainer en volg de eventuele verdere aanwijzingen op.
 • Informeer uw kinderen over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.

 

Kleedkamers

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers bij Z.V.V de Hoven. Hiervoor heeft Z.V.V. de Hoven onderstaande maatregelen getroffen die door alle bezoekers gerespecteerd dienen te worden.

Looprichting:

 • Te allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt buiten de kleedkamergebouwen.
 • Ook in de kleedkamers geldt voor de senioren, dat een afstand van 1,5 meter de regel is. Hierdoor mogen er op enig moment slechts maximaal 8 personen in één kleedkamer zijn.
 • Betreed en verlaat de kleedkamers gefaseerd dus één voor één met 1.5 meter afstand.

 

Indeling:                                                                                                                          

 • Ieder team heeft één kleedkamer ter beschikking. Jeugdteams hoeven in de kleedkamers geen rekening te houden met de 1,5 meter regel (m.u.v. de J019).
 • Voor de seniorenteams geldt dat zij per team afspraken zullen maken over het faseren van het omkleden, zodat er nooit meer dan 8 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer zijn.. Natuurlijk blijft het de voorkeur om reeds omgekleed naar het veld te komen.

 

Gebruik douches:

 • Maximaal 8 personen kunnen tegelijkertijd douchen. Maak onderling goede afspraken over het gefaseerd douchen.

 

Gebruik toiletten:

 • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan – spelers kunnen toilet in de hun toegewezen kleedkamer gebruiken; net voor en na de wedstrijd.

 

Kantine en Terras 

Naast alle voorgaande maatregelen, zijn er aparte regels voor de Horeca waaraan ook wij ons in de kantine en op ons terras moeten houden. Hiervoor heeft Z.V.V. de Hoven onderstaande maatregelen getroffen die door alle bezoekers gerespecteerd dienen te worden.

Looprichting:

 • Op wedstrijddagen is er 1 ingang en 1 uitgang gecreëerd in de kantine en op het terras.
 • Voorafgaand aan het betreden van de kantine c.q. terras wordt u verzocht uw handen te desinfecteren.
 • Voorafgaand aan het betreden van de kantine c.q. terras wordt u verzocht uw gegevens in te vullen op de formulieren daar aanwezig en deze in de box te deponeren. Deze gegevens zullen maximaal 14 dagen bewaard worden met als enig doel eventueel bron- en contactonderzoek door GGD.

 

Zitplekken:

 • Wij hebben zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Iedereen wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden.
 • Met tafels en stoelen kan dus niet geschoven worden, ook personen onder 18 jaar dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.
 • Alle zitplekken zijn ingericht op de 1,5 meter afstand. • Voor het bestellen en afhalen van drankjes zijn vaste plekken gecreëerd.
 • Wij vragen u bij voorkeur met pin te betalen.
 • Ook bij het bestellen geldt natuurlijk de 1,5 meter regel.

 

Gebruik toiletten:

 • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
 • Zorg dat u voor het gebruik van de toiletten uw handen desinfecteert.
 • Was na afloop uw handen.
 • Bij terugkeer in kantine/naar terras gebruikt u wederom de daar aanwezige desinfecterende middelen.

                                                                                                                          

Gebruik Bestuurskamer:

 • Ook in de Bestuurskamer geldt de 1,5 meter regel.
 • In de Bestuurskamer is bij wedstrijden van de Hoven 1 plek voor twee bestuursleden van de bezoekende club, twee bestuursleden van Z.V.V de Hoven, scheidsrechter, official
 • Andere personen dan hierboven hebben geen toegang tot de Bestuurskamer
 • Indien er geen wedstrijden van het eerste zijn, dan geldt ook het maximum aantal van 6 (bestuurs)leden in de bestuurskamer

 

Tenslotte

Indien een aanwezige op het complex zich niet houdt aan de regels hier opgesteld, dan zal hij/zij hierover allereerst worden aangesproken door een coördinator/bestuurslid. Na een tweede waarschuwing voor deze persoon behouden wij ons als vereniging het recht voor om nadere sancties te treffen.

Bestuur ZVV de Hoven

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!